Bijna Energie Neutraal is de TOEKOMST samen met ENERGYSPOT

Wat is BEN?

Bijna-energieneutraal, BEN-bouwen is een belangrijke mijlpaal in de beleidslijn energiezuinig bouwen. De BEN-principes worden vanaf 2021 standaard voor nieuwbouwwoningen.  Dat betekent dat alle nieuwbouwprojecten aan een zeer hoge energieprestatie
(E30) moeten voldoen. Tegelijk moet de beperkte hoeveelheid energie die de bewoners nodig hebben, ter plaatse of uit nabijgelegen groene bronnen opgewekt worden.
Nu al BEN-bouwen heeft niets dan voordelen: 
 
  • een zeer lage energiefactuur
  • kleinere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen
  • uw woning voldoet nu al aan de toekomstige normen en behoudt zijn waarde ook na 2020
  • u helpt de klimaatverandering tegen te gaan: u investeert enkel in groene energie
  • een beter comfort door minder warmteverlies en minder tocht