Aan welke voorwaarden moet uw woning voldoen om een BEN-woning te zijn?

​Voorwaarden
 
 1. Energieprestatie 
De energieprestatie wordt weergegeven met het E-peil.  Dit is een maat voor de energetische prestatie van een gebouw, rekening houdend met de isolatie, oriëntatie, verwarming en ventilatie. Hoe lager de E-score, hoe minder energie u verbruikt.   Bij een BEN-woning moet  het E-peil lager zijn dan of gelijk zijn aan E30.
 
 1. ​Energiezuinigheid
De energiezuinigheid van een gebouw wordt  met het K-peil uitgedrukt. Het wordt berekend aan de hand van de U-waarden van de verschillende constructiedelen (muur, vloer, dak, venster,...). Hoe beter een gebouw geïsoleerd is, hoe lager het K-peil.   Bij een BEN-woning moet het E-peil lager zijn dan of gelijk zijn aan K40.
 
 1. Constructiedelen
Met constructiedelen bedoelt men daken, muren, vloeren, vensters, glas, deuren en poorten.  Deze moeten aan specifieke Umax-eisen voldoen.
De U-waarde (uitgedrukt in W/m²K) is de warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructiedeel. Deze waarde geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1 °C is. De U-waarde wordt bepaald door de dikte en de lambdawaarde van de materialen waaruit een constructiedeel bestaat. 
In een BEN-woning mogen de U-waarden maximaal de volgende zijn: 
 • daken/buitenmuren/vloeren:max. 0,24 W/m²K
 • vensters (raamprofiel + beglazing): max. 1,50 W/m²K
 • glas: max. 1,1 W/m²K - deuren en poorten: max. 2 W/m²K ​
   
 1. Netto-energiebehoefte voor verwarming
De netto-energiebehoefte voor verwarming van de BEN-woning is gelijk aan of kleiner dan 70 kWh/m²
 
 1. Risico op oververhitting
Hier wordt het risico beperkt! In BEN-woning is de oververhittingsindicator kleiner dan 6.500 Kh
 
 
 1. Ventilatie-eisen
De eisen die gesteld worden rond ventilatie in een BEN-woning werden door de Vlaamse Regering uitgebreid vastgelegd.  Hiervoor verwijzen wij graag naar bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010.  Energiebesluit
 
 1. Hernieuwbare energie
Elke BEN-woning moet de energie die het nodig heeft zo veel mogelijk halen uit "hernieuwbare energie"  U kan dit op twee manieren doen.
 
 • Een eerste mogelijkheid is dat u één van de volgende zes maatregelen toepast in de woning:
 • Een zonneboiler met een collector waarvan de apertuuroppervlakte minstens 0,02 m² per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning is, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt.
 • Een PV-installatie die minstens 7 kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning produceert, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt.
 • Een warmtepomp die wordt toegepast als hoofdverwarming en waarvan de seizoensprestatiefactor minstens 4 bedraagt.
 • Een biomassa-installatie met een rendement van minstens 85 %, die bepaalde emissieniveaus van CO en fijn stof niet overschrijdt en wordt toegepast als hoofdverwarming.
 • Een aansluiting op een net voor stadsverwarming of –koeling, die voor minstens 45 % uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd.
 • Een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen uw provincie (minstens 20 euro per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning).
   
 • Een andere mogelijkheid om aan deze voorwaarde te voldoen, is door 10 kWh hernieuwbare energie per m² bruikbare vloeroppervlakte te produceren  en dit door één of meer van bovenstaande maatregelen te combineren.
Al die voorwaarden...  Te ingewikkeld?  Onduidelijk?  Geen paniek ENERGYSPOT helpt u graag verder! Contacteer ons!
 

« Terug